Sprawozdanie z przejrzystości Mazars Audyt Sp. z o.o. 2016-2017

Zgodne z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, mamy przyjemność przedstawić Sprawozdanie z przejrzystości Mazars Audyt Sp. z o.o. obejmujące okres od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

Niniejsze Sprawozdanie prezentuje naszą organizację, zasady i wartości, politykę kontroli jakości, systemy i procedury wdrożone w celu przestrzegania zasad niezależności i bezstronności oraz politykę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Wierzymy, że przedstawione w niniejszym sprawozdaniu informacje na temat działalności Mazars Audyt Sp. z o.o. umocnią zaufanie naszych klientów i partnerów biznesowych.

Documents

Sprawozdanie z przejrzystości Mazars Audyt 2016-2017 wersja zaktualizowana
Sprawozdanie z przejrzystości Mazars Audyt 2016-2017