Mazars w Polsce ogłasza awans nowych Partnerów

Mazars, wiodąca międzynarodowa firma audytorsko-doradcza, ogłosiła nominację dwóch Partnerów: Dominika Borkowskiego, Partnera odpowiedzialnego za Audyt Ogólny, oraz Szymona Turkowskiego, Partnera w Dziale Audytu i Doradztwa dla Instytucji Finansowych.
Partnerzy Lokalni 01

Dominik Borkowski współpracuje z Mazars od roku 2016 i posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, analizy ekonomiczno-finansowej, podatków, a także audytu wewnętrznego. W Mazars jest odpowiedzialny za świadczenie usług głównie z zakresu rewizji finansowej dla dużych podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych, w tym także jednostek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Szymon Turkowski posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych, audytowych oraz realizowania nadzoru nad spółkami sektora finansowego. Specjalizuje się w projektach z zakresu wprowadzania i walidacji modeli ilościowych, implementacji i przeglądów standardów rachunkowych MSSF, wprowadzania i weryfikacji regulacji ostrożnościowych oraz projektach w zakresie wyceny instrumentów finansowych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kierowania projektami konstrukcji i wdrażania systemów zarządzania ryzykiem, systemów ratingowych, programów testów warunków skrajnych oraz implementacji rozwiązań IT wspierających wskazane obszary. Pozostałe doświadczenie Szymona obejmuje również projekty typu due-diligence (buy i sell side), feasibility i impact studies. 

Nominacje partnerskie są wynikiem dynamicznego rozwoju Mazars w Polsce oraz ciągłego poszerzania oferty naszych usług. Wierzymy, że unikalne umiejętności oraz doświadczenie nowych Partnerów przyczynią się do dalszych sukcesów naszej firmy.

*Na zdjęciu od lewej: Szymon Turkowski oraz Dominik Borkowski